ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ใบสมัครสมาชิกราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

12.11.2563

Attach file

ใบสมัครสมาชิกราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

การสมัครสมาชิก
ค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท โอนเงินผ่าน “ธนาคารไทยพาณิชย์” ชื่อบัญชี “หน่วยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย” เลขที่ 016-293934-9 สาขาศิริราช และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินที่ อีเมล์ anesththai.rcat@gmail.com