ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ใบสมัครสมาชิกราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

12.11.2563

Attach file

ใบสมัครสมาชิกราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

การสมัครสมาชิก
ค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท โอนเงินผ่าน “ธนาคารไทยพาณิชย์” ชื่อบัญชี “หน่วยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย” เลขที่ 016-293934-9 สาขาศิริราช และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินที่ อีเมล์ anesththai.rcat@gmail.com

RCAT

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี​ 5๐ ปี ชั้น 5

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

บางกะปิ ห้วยขวาง ​กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์:   02-7167220, โทรสาร:   02-7167771

มือถือ:   085-2610066, 081-9063066

Email: anesththai.rcat@gmail.com,

RCATinternational@gmail.com,

rcat.register@gmail.comanesthai@hotmail.com