ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

การประชุม Perioperative Resuscitation in 2021 Era

20.10.2564

Attach file

การประชุม Perioperative Resuscitation in 2021 Era

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม Perioperative Resuscitation in 2021 Era
ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00-17.00 น.

**สามารถดาวน์โหลดตารางการประชุม และรายละเอียดการลงทะเบียนการประชุมผ่านไฟล์แนบข้างต้นค่ะ**