ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

การรับสมัครการสอบบอร์ด multiple choice question รอบพิเศษ

16.11.2564

Attach file

การรับสมัครการสอบบอร์ด multiple choice question รอบพิเศษ

ประกาศการรับสมัครการสอบบอร์ด multiple choice question รอบพิเศษ
ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-15.30 น.
ณ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ชั้น 9 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

**รายละเอียดสามารถดาน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ Attach file**