ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 95

15.12.2564

Attach file

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 95

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดงานประชุมวิชาการครั้งที่ 95
ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 และ Pre-congress resident research presentation ในวันศุกร์ 25 กุมภาพันธ์ 2565
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

**สามารถดาวน์โหลดจดหมายประชาสัมพันธ์ได้ที่ Attach file**