ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

รายชื่อแพทย์ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ลำดับที่ 2 และ 3 ปีการอบรม 2565

22.12.2564

Attach file

รายชื่อแพทย์ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ลำดับที่ 2 และ 3 ปีการอบรม 2565

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
ขอประกาศรายชื่อแพทย์ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ลำดับที่ 2 และ 3 สาขาวิสัญญีวิทยา ปีการอบรม 2565 รอบที่ 1

**รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Attach file**