ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งระเทศไทย

การจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 93 ร่วมกับงานอบรมฟื้นฟู ครั้งที่ 64

1.2.2564

Attach file

การจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 93 ร่วมกับงานอบรมฟื้นฟู ครั้งที่ 64

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญ วิสัญญีแพทย์ และ วิสัญญีพยาบาล
เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 93
"Collaboration and Disruption in Anesthetic Practice"

จัดร่วมกับงานอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 64
"วิสัญญีมีภูมิ"

วันเสาร์ที่ 27 - วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
(**วันเปลี่ยนแปลงจากกำหนดเดิม**)
เวลา 9.00 - 17.00 น. ในรูบแบบ Live webinar
โปรดติดตามรายละเอียดทาง facebook หรือ www.rcat.org

RCAT

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี​ 5๐ ปี ชั้น 5

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

บางกะปิ ห้วยขวาง ​กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์:   02-7167220, โทรสาร:   02-7167771

มือถือ:   085-2610066, 081-9063066

Email: anesththai.rcat@gmail.com,

RCATinternational@gmail.com,

rcat.register@gmail.comanesthai@hotmail.com