ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับคลินิกประเมินและเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึกให้บริการ ODS&MIS

22.2.2564

Attach file

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับคลินิกประเมินและเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึกให้บริการ ODS&MIS

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับคลินิกประเมินและเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึกที่ให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแผลเล็ก
(Pre-anesthesia clinic guideline for one day surgery and minimally invasive surgery)

RCAT

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี​ 5๐ ปี ชั้น 5

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

บางกะปิ ห้วยขวาง ​กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์:   02-7167220, โทรสาร:   02-7167771

มือถือ:   085-2610066, 081-9063066

Email: anesththai.rcat@gmail.com,

RCATinternational@gmail.com,

rcat.register@gmail.comanesthai@hotmail.com