ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

แนวทางการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติบัตรฯ และวุฒิบัตรฯ

9.2.2564

Attach file

แนวทางการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติบัตรฯ และวุฒิบัตรฯ

แนวทางการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติบัตรฯ และวุฒิบัตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด (วิสัญญีวิทยา)
รายละเอียดดังเอกสาร File ที่แนบมาดังนี้