ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

เอกสารการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2564

9.2.2564

Attach file

เอกสารการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
เอกสารการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2564
1. ระเบียบการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลระยะเวลา 1 ปีิ พ.ศ. 2564
2. ใบสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลระยะเวลา 1 ปี ประจำปี 2564

RCAT

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี​ 5๐ ปี ชั้น 5

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

บางกะปิ ห้วยขวาง ​กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์:   02-7167220, โทรสาร:   02-7167771

มือถือ:   085-2610066, 081-9063066

Email: anesththai.rcat@gmail.com,

RCATinternational@gmail.com,

rcat.register@gmail.comanesthai@hotmail.com