ประกาศราชวิทยาลัยิวัญญีแพทยืแห่งประเทศไทย

ใบสมัครสอบปลายปีวิชาวิสัญญีวิทยา ของแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา ปีที่สอง

26.3.2564

Attach file

ใบสมัครสอบปลายปีวิชาวิสัญญีวิทยา ของแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา ปีที่สอง

ประกาศราชวิทยาลัยิวัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง ใบสมัครสอบปลายปีวิชาวิสัญญีวิทยา ของแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา ปีที่สอง

RCAT

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี​ 5๐ ปี ชั้น 5

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

บางกะปิ ห้วยขวาง ​กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์:   02-7167220, โทรสาร:   02-7167771

มือถือ:   085-2610066, 081-9063066

Email: anesththai.rcat@gmail.com,

RCATinternational@gmail.com,

rcat.register@gmail.comanesthai@hotmail.com