ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รอบที่ 2

26.3.2564

Attach file

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รอบที่ 2

ในรูปแบบออนไลน์ Webinar ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 08.55-15.30 น.