ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รอบที่ 2

26.3.2564

Attach file

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รอบที่ 2

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รอบที่ 2 ปีการฝึกอบรม 2564 สาขา/อนุสาขาวิสัญญีวิทยา