ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รอบที่ 2

26.3.2564

Attach file

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รอบที่ 2

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รอบที่ 2 ปีการฝึกอบรม 2564 สาขา/อนุสาขาวิสัญญีวิทยา

RCAT

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี​ 5๐ ปี ชั้น 5

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

บางกะปิ ห้วยขวาง ​กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์:   02-7167220, โทรสาร:   02-7167771

มือถือ:   085-2610066, 081-9063066

Email: anesththai.rcat@gmail.com,

RCATinternational@gmail.com,

rcat.register@gmail.comanesthai@hotmail.com