ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอเชิญชวนท่านสมาชิกเลือกตั้ง รองประธานราชวิทยาลัยฯ
(วาระปีพ.ศ. 2565-2566)

31.05.2564

Attach file

ขอเชิญชวนท่านสมาชิกเลือกตั้ง รองประธานราชวิทยาลัยฯ
(วาระปีพ.ศ. 2565-2566)

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนท่านสมาชิกเลือกตั้ง รองประธานราชวิทยาลัยฯ (วาระปีพ.ศ. 2565-2566)

ลงทะเบียน/ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลในเวปไซต์
www.rcat.org เข้า member section
เพื่อให้พร้อมสำหรับการเสนอชื่อบุคคลที่ท่านต้องการให้ดำรงตำแหน่ง
รองประธานราชวิทยาลัยฯ ท่านต่อไป

ซึ่งจะดำเนินการในวันที่
27 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2564