ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอเชิญชวนท่านสมาชิกเลือกตั้ง รองประธานราชวิทยาลัยฯ
(วาระปีพ.ศ. 2565-2566)

31.05.2564

Attach file

ขอเชิญชวนท่านสมาชิกเลือกตั้ง รองประธานราชวิทยาลัยฯ
(วาระปีพ.ศ. 2565-2566)

ได้ดำเนินการมาถึงในขั้นตอน ประกาศรายชื่อผู้สมัคร/ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์/ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ E-vote