ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยฯ ร่วมกับชมรมวิสัญญีสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาทแห่งประเทศไทย

31.5.2564

Attach file

ราชวิทยาลัยฯ ร่วมกับชมรมวิสัญญีสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาทแห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมวิสัญญีสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาทแห่งประเทศไทย ได้กำหนดการจัดประชุมวิชาการ ในหัวข้อ " Neuroanesthesia in a nutshell " ในรูปแบบออนไลน์ Webinar ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 08.55-15.30 น.

ลงทะเบียนผ่าน https://rcat-system.com/membership/home.php

***ลงทะเบียนฟรี***