การเลือกตั้งรองประธาน

การเลือกตั้งรองประธาน ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย วาระปี 2565-2566

1.7.2564

Attach file

การเลือกตั้งรองประธาน ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย วาระปี 2565-2566

เรียน วิสัญญีแพทย์ทุกท่าน
ขณะนี้ขั้นตอนการเลือกตั้งรองประธานราชวิทยาลัยฯ วาระ 2565 - 2566ได้ดำเนินการมาถึงในขั้นตอน ประกาศรายชื่อผู้สมัคร/ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์/ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ E-vote

หากท่าน - ต้องการ- ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านระบบ E-vote ของแพทยสภา
สามารถแจ้งความจำนงได้ในวันที่ 1-25 ก.ค. 2564
วิธีการใช้สิทธิ์ https://allregist.com/evote/register/?loginID=74d8ce91d143cad52fad9d3661dded18

หากท่าน - ไม่ต้องการ- ใช้สิทธิ์ E-vote
ราชวิทยาลัยฯ จะส่งบัตรเลือกตั้งในท่านภายในวันที่ 26-31 ก.ค. 64
การลงคะแนนทั้งหมดจะดำเนินการในวันที่ 1- 15 ส.ค. 2564
โปรดใช้สิทธิ์ของท่าน เพื่อกำหนดทิศทางของวิสัญญีแพทย์ไทยนะคะ

**สมาชิกทุกท่านสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนได้จากเอกสารไฟล์แนบค่ะ**