ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 94 ร่วมกับการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 65

7.7.2564

Attach file

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 94 ร่วมกับการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 65

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 94 ร่วมกับการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 65
ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์ Webinar ผ่านโปรแกรม Zoom

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับ วิสัญญีแพทย์ 1,500 บาท แพทย์ประจำบ้าน 1,000 บาท
วิสัญญีพยาบาล 1,000 บาท

-สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ทาง www.rcat.org ใน membership.section https://rcat-system.com/membership/home.php

**สมาชิกหรือผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารการประชุมทาง Attach file ได้ค่ะ**