ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา และอนุสาขาฯ ปี 2565

20.9.2564

Attach file

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา และอนุสาขาฯ ปี 2565

การรับสมัครเพื่อสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา และอนุสาขาฯ ปีการฝึกอบรม 2565 ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา
**รายละเอียดดังเอกสารแนบ**