ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๙/๒๕๖๔

เรื่อง ยา fentanyl และ midazolam ขาดคราว

23.9.2564

Attach file

เรื่อง ยา fentanyl และ midazolam ขาดคราว

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๙/๒๕๖๔
เรื่อง ยา fentanyl และ midazolam ขาดคราว