ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๔

แนวทางปฏิบัติการระงับความรู้สึกในผู้ป่วยหลังติดเชื้อ COVID-19

28.9.2564

Attach file

แนวทางปฏิบัติการระงับความรู้สึกในผู้ป่วยหลังติดเชื้อ COVID-19

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๔
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการระงับความรู้สึกในผู้ป่วยหลังติดเชื้อ COVID-19
(Anesthesia for patients after COVID-19 infection)