ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบัน ประจำปี 2565

12.1.2565

Attach file

การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบัน ประจำปี 2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา จะจัดงานประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบัน ประจำปี 2565 หัวข้อ “Update in perioperative pain management for specific procedures”
ในวันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 (Online Webinar)

**สมาชิกท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ที่ Attach file**