ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ประชุมวิชาการ One Day in Pain Medicine

11.10.2565

Attach file

ประชุมวิชาการ One Day in Pain Medicine

สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการ One Day in Pain Medicine ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 (โซน B) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ http://www.tasp.or.th/conference/announcement.php โดยมีหัวข้อการประชุมและอัตราค่าลงทะเบียนตามรายละเอียดเอกสารที่ได้แนบมาด้วยนี้

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Attach file

ขอแสดงความนับถือ
สุนิมล กิตติชัยกุลกิจ
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
โทร 081-1707010