ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

Best Practice in Circulatory Shock Resuscitation

17.10.2565

Attach file

Best Practice in Circulatory Shock Resuscitation

📣ชมรม Perioperative Intensive Care ร่วมกับ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญร่วมประชุม Free Webinar ในหัวข้อ
Best Practice in Circulatory Shock Resuscitation

🗓️วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565
เวลา 8.00-16.00 น

📍ผู้สนใจสามารถสแกน QR code เพื่อสมัครลงทะเบียนได้จากรูป