ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

คำแนะนำการจัดการความปวดจากมะเร็ง (Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

14.11.2565

Attach file

คำแนะนำการจัดการความปวดจากมะเร็ง (Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
ได้จัดทำคำแนะนำการจัดการความปวดจากมะเร็ง (Clinical Guidance for Cancer Pain Management)
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาได้ที่ http://www.tasp.or.th/cpg/cancer.php
สำหรับเล่มจริงจะแจกในการประชุมวิชาการ one day in pain medicine ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 นี้