ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

แนวการขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี 2564 สาขาวิสัญญีวิทยา และอนุสาขา

25.2.2565

Attach file

แนวการขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี 2564 สาขาวิสัญญีวิทยา และอนุสาขา

แนวการขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี 2564
- สาขาวิสัญญีวิทยา
- อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
- อนุสาขาเวชศาสตรความปวด (วิสัญญีวิทยา)
- อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก
- อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท

**รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Attach file**