ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

การอบรมการจัดการกับความปวด ในหัวข้อ Update practical point in Back Pain

16.3.2565

Attach file

การอบรมการจัดการกับความปวด ในหัวข้อ Update practical point in Back Pain

เนื่องด้วย กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา สถาบันประสาทวิทยา ได้จัดการอบรมการจัดการกับความปวด ในหัวข้อ Update practical point in Back Pain เพื่อเผยแพร่ความรู้วิชาการในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง แก่ วิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีความสนใจ โดยจัดการอบรม วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร อาคารอำนวยการชั้น ๓ สถาบันประสาทวิทยา


**รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Attach file**