ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 33rd TASP Annual Scientific Meeting 2022

11.4.2565

Attach file

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 33rd TASP Annual Scientific Meeting 2022

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 33rd TASP Annual Scientific Meeting 2022 เรื่อง “Global year for Translating Pain Knowledge to Practice” ในรูปแบบการประชุม Hybrid Meeting
ระหว่างวันที่20-21 พฤษภาคม 2565 และจะจัด Post-congress (Workshop) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565
ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ


**รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Attach file**