ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

เปิดรับลงทะเบียนงานประชุมวิชาการครั้งที่ 96 ร่วมกับ Asian Society of Cardiothoracic Anesthesia 2022

2.5.2565

Attach file

เปิดรับลงทะเบียนงานประชุมวิชาการครั้งที่ 96 ร่วมกับ Asian Society of Cardiothoracic Anesthesia 2022

วันที่ 1-4 ธันวาคม 2565 ราชวิทยาลัยวิสัญญีฯ จะมีการจัดงานประชุมร่วมกับ Asian Society of Cardiothoracic Anesthesia (ASCA 2022) ที่เชียงใหม่

วิสัญญีแพทย์และวิสัญญีพยาบาลทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้
มีเนื้อหาอื่นที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการดมยาใน CVT เท่านั้นร่วมด้วย

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.asca2022.com