ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ประจำปี ครั้งที่ 2

25.5.2565

Attach file

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ประจำปี ครั้งที่ 2

💉 ชมรมการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
🚩ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ประจำปี ครั้งที่ 2
“Essential peripheral nerve block for common lower extremity surgery”
วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.45-15.40 น.

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง QR code บน Poster ที่แนบไว้ใน Attach file และQR code บนภาพปก

📤ค่าลงทะเบียน
สมาชิกชมรมฯ และแพทย์ประจำบ้าน ลงทะเบียนฟรี
ผู้สนใจแนะนำให้สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ 1,000 บาท (ตลอดชีพ) ก่อนแล้วลงทะเบียนฟรี
แต่หากไม่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ มีค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

**รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Attach file**