ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

กำหนดการสอบบอร์ด

27.5.2565

Attach file

กำหนดการสอบบอร์ด

กำหนดการสอบบอร์ด สาขาวิสัญญีวิทยา / อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก /
อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท

**รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Attach file**