ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านแผน ข. (ชดใช้ทุน) คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2566

1.6.2565

Attach file

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านแผน ข. (ชดใช้ทุน) คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านแผน ข. (ชดใช้ทุน) คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2566
**รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Attach file**