ประกาศแพทยสภา

เชิญชวนแพทย์แสดงความจำนงเพื่อเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568

20.6.2565

Attach file

เชิญชวนแพทย์แสดงความจำนงเพื่อเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568

เชิญชวนแพทย์แสดงความจำนงเพื่อเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568
แสดงความจำนงเลือกตั้งออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2565
(แพทย์ที่แสดงความจำนง ต้องมี Pin Code ก่อน)


** รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Attach file **
เอกสารแนบ
- Qr Code เพื่อลงทะเบียน