ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

เปิดรับลงทะเบียนงานประชุมวิชาการครั้งที่ 96 ร่วมกับ Asian Society of Cardiothoracic Anesthesia 2022

28.6.2565

Attach file

เปิดรับลงทะเบียนงานประชุมวิชาการครั้งที่ 96 ร่วมกับ Asian Society of Cardiothoracic Anesthesia 2022

เปิดรับลงทะเบียนงานประชุมวิชาการครั้งที่ 96 ร่วมกับ Asian Society of Cardiothoracic Anesthesia 2022

วันที่ 1-4 ธันวาคม 2565 ราชวิทยาลัยวิสัญญีฯ จะมีการจัดงานประชุมร่วมกับ Asian Society of Cardiothoracic Anesthesia (ASCA 2022) ที่เชียงใหม่

วิสัญญีแพทย์และวิสัญญีพยาบาลทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้
มีเนื้อหาอื่นที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการดมยาใน CVT เท่านั้นร่วมด้วย

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.asca2022.com

**รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Attach file**
- ตารางงานประชุม