ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

AACA2022 Seoul, Korea ด่วน ฟรีค่าลงทะเบียน AACA2022 Seoul, Korea

25.7.2565

Attach file

AACA2022 Seoul, Korea ด่วน ฟรีค่าลงทะเบียน AACA2022 Seoul, Korea

🔥ด่วน ฟรีค่าลงทะเบียน AACA2022 Seoul, Korea🔥
เฉพาะผู้สนใจเข้าร่วมงาน on-site ที่เกาหลีเท่านั้น
จำนวน 10 ท่าน

🗓10-13 พฤศจิกายน 2565
🚩Coex, Seoul, South Korea
📄www.aaca2022.org

☎️ผู้สนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักงานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
โทร 02-7167220 , 085-2610066 (ในเวลาราชการ)
ช่องทางเดียวเท่านั้น

โดยแจ้งชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์และที่ทำงาน ของท่าน
🛎ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 (16.00 น.)

หมายเหตุ
ผู้ที่ลงทะเบียนร่วมงานและชำระเงินไปแล้วก็สามารถแจ้งชื่อได้ โดยทางราชวิทยาลัยฯ จะประสานกับผู้จัดงาน คืนค่าลงทะเบียนให้ภายหลัง
หากได้รับสิทธิ์และยังไม่ได้ลงทะเบียนไว้ ไม่ต้องลงทะเบียนผ่านทางเวปไซต์ของงาน

หากมีผู้สนใจเกิน 10 ท่าน จะใช้วิธีจับสลาก และประกาศผลผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้ทราบในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ผู้ได้รับสิทธิ์ฟรีเฉพาะค่าลงทะเบียนงานเท่านั้น ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทางและค่าที่พัก เป็นต้น เป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของแต่ละท่าน