ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

การประชุมวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก ครั้งที่ 1

1.9.2565

Attach file

การประชุมวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก ครั้งที่ 1

🔥ฟรี ลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก
🔥 Free webinar 🔥
“New Era of Pediatric Anesthesia: The Evolution of Resolution” วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565

จัดโดย ชมรมวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

📤ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยสแกน QR code หรือผ่านเวปไซต์ราชวิทยาลัยฯ www.rcat.org ในส่วนสมาชิก

💡งานนี้ได้รับ CME 7.5 credit สำหรับแพทย์ และ
CNAE 7.5 credit สำหรับวิสัญญีพยาบาลด้วยนะครับ
(CNEU ไม่สามารถขอได้ เนื่องจากไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ของสภาพยาบาล)