ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

รับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการฝึกอบรม 2566

16.9.2565

Attach file

รับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการฝึกอบรม 2566

รับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการฝึกอบรม 2566

เปิดรับสมัครวันที่ 1-31 ตุลาคม 2565

สามารถสมัครได้ทางWebsite www.tmc.or.th/tcgme

รายละเอียดและขั้นตอนการรับสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Attach file