ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ประชุมวิชาการ

Perioperative resuscitation
Perioperative resuscitation

press to zoom
sustainable anesthesia
sustainable anesthesia

press to zoom
today anesthesia
today anesthesia

Describe your image

press to zoom
Perioperative resuscitation
Perioperative resuscitation

press to zoom
1/5

แนวทางเวชปฏิบัติแนะนำ

การศึกษา

Adult Students

การศึกษา 1

Exam

ประกาศเรื่องการสอบ

Open Book

การศึกษา 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

Drug and Syringe
ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

Drug and Syringe
ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

Drug and Syringe
ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

Drug and Syringe
ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

Drug and Syringe
ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

Drug and Syringe
ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

วิสัญญีสาร

cover_issue_14857_en_US.jpg
ฉบับปัจจุบัน

วิสัญญีสารเป็นวารสารทางวิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ศึกษาค้นคว้า บทความทางวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิสัญญีวิทยา มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิสัญญีวิทยาแก่ผู้ที่สนใจ

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.