แนวทางปฏิบัติ

แนะนำ

Used Books
Used Books

แนวทางปฏิบัติกรณีบุคลากรทางวิสัญญีใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับคลินิกประเมินและเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึกที่ให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแผลเล็ก

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการงดน้ำและอาหารก่อนได้รับการผ่าตัดและหัตถการ

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการป้องกันและรักษาภาวะคลื่นไส้อาเจียนหลังการผ่าตัด

2564

Used Books

แนวทางบันทึกข้อมูลการระงับความรู้สึก

แนวทางระบุฉลากยาวิสัญญี

แนวทางการพัฒนาการระงับปวดเฉียบพลันหลังผ่าตัด

แนวทางการปฏิบัติการใส่ท่อช่วยหายใจในกรณีฉุกเฉิน

แนวทางเวชปฏิบัติการทำ Moderate Sedation

แนวทางพัฒนาการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการระงับความรู้สึก

แนวทางเวชปฏิบัติการให้ยาระงับความรู้สึกชนิดฉีดโปรโปฟอล สำหรับการทำหัตถการ

แนวทางเวชปฏิบัติในการทำ Spinal Anesthesia

แนวทางเวชปฏิบัติการให้ยาระงับปวดเฉพาะส่วนเพื่อการคลอดทางช่องคลอด

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อ Malignant Hyperthermia และผู้ป่วยที่มีอาการของ Malignant Hyperthermia

คําแนะนำทางเวชปฏิบัติในการประเมินผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึก

มาตรฐานการระงับความรู้สึก

2562

Used Books

2560

แนวทางพัฒนาการดูแลผู้ป่วย ที่เข้ารับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน

RCAT

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี​ 5๐ ปี ชั้น 5

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

บางกะปิ ห้วยขวาง ​กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์:   02-7167220, โทรสาร:   02-7167771

มือถือ:   085-2610066, 081-9063066

Email: anesththai.rcat@gmail.com,

RCATinternational@gmail.com,

rcat.register@gmail.comanesthai@hotmail.com