top of page

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

เปิดรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน แผน ก. รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

9.10.2566

Attach file

เปิดรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน แผน ก. รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน แผน ก. รอบที่ 1 ที่มีต้นสังกัด
เข้าอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาวิสัญญีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 13 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร 1-31 ตุลาคม 2566
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ 18 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ On-site

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Attach file

bottom of page