top of page

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แผน ข. (แพทย์ใช้ทุน) สาขาวิสัญญีวิทยา มช. ประจำปีการศึกษา 2567

12.6.2566

Attach file

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แผน ข. (แพทย์ใช้ทุน) สาขาวิสัญญีวิทยา มช. ประจำปีการศึกษา 2567

ภาควิชาวิสัญญีวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แผน ข. (แพทย์ใช้ทุน) สาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2567

จำนวน 5 ตำแหน่ง

รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2566

**รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Attach file**

bottom of page