top of page

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567

29.4.2567

Attach file

การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567

การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567
ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567
ณ ห้องประชุมมิตรภาพ และห้องประชุมมอดินแดง อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

**รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Attach file**

bottom of page