top of page

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

แนวทางการสมัครสอบอนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน

2.4.2567

Attach file

แนวทางการสมัครสอบอนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน

แนวทางการสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตร
อนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567

**รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Attach file**

bottom of page