top of page

Latest News

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา/ฝึกอบรมต่างประเทศ

18.6.2567

ทุนสนับสนุนการศึกษา/ฝึกอบรมต่างประเทศให้กับวิสัญญีแพทย์ จำนวน 1 ทุน สูงสุด 120,000 บาท

Image-empty-state.png

Anesthesia Masterclass: Real-World Solutions for Cardiothoracic Surgery & Respiratory Care Challenge

14.6.2567

**รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Attach file**

Image-empty-state.png

การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา สำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 71

10.6.2567

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2567
**รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Attach file**

Image-empty-state.png

การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567

29.4.2567

**รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Attach file**

Image-empty-state.png

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ประกาศรับโอน ตำแหน่งนายแพทย์

29.4.2567

**รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Attach file**

Image-empty-state.png
bottom of page