แนวทางเวชปฏิบัติแนะนำ

ประชุมวิชาการ

1/0

ข่าวประชาสัมพันธ์

AACA2022 Seoul, Korea ด่วน ฟรีค่าลงทะเบียน AACA2022 Seoul, Korea

Conference

Student

เปิดรับลงทะเบียนงานประชุมวิชาการครั้งที่ 96 ร่วมกับ Asian Society of Cardiothoracic Anesthesia 2022

conference

Student

ประกาศเปิดรับสมัครสอบ อนุมัติบัตร อนุสาขาวิสัญญีวิทยา CVT, Pediatric, Neuro และ Pain

Conference

Student

เชิญชวนแพทย์แสดงความจำนงเพื่อเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568

Conference

Student

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ.2565-2566

Conference

Student

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านแผน ข. (ชดใช้ทุน) คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2566

Conference

Student

วิสัญญีสาร

cover_issue_14857_en_US.jpg
ฉบับปัจจุบัน

วิสัญญีสารเป็นวารสารทางวิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ศึกษาค้นคว้า บทความทางวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิสัญญีวิทยา มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิสัญญีวิทยาแก่ผู้ที่สนใจ

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.