แนวทางเวชปฏิบัติแนะนำ

ประชุมวิชาการ

1/3

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ปีการอบรม 2565-2566

Conference

Student

รายชื่อแพทย์ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ลำดับที่ 2 และ 3 ปีการอบรม 2565

Conference

Student

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน/ต่อยอด รอบที่ 2 ปีการฝึกอบรม 2565

Conference

Student

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 95

conference

Student

การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบัน ประจำปี 2565

conference

Student

งานประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราช ประจำปี 2564

Conference

Student

วิสัญญีสาร

cover_issue_14857_en_US.jpg
ฉบับปัจจุบัน

วิสัญญีสารเป็นวารสารทางวิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ศึกษาค้นคว้า บทความทางวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิสัญญีวิทยา มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิสัญญีวิทยาแก่ผู้ที่สนใจ

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.