แนวทางเวชปฏิบัติแนะนำ

ประชุมวิชาการ

1/0

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการฝึกอบรม 2566

Conference

Student

AACA2022 Seoul, Korea ด่วน ฟรีค่าลงทะเบียน AACA2022 Seoul, Korea

Conference

Student

การประชุมวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก ครั้งที่ 1

Conference

Student

เปิดรับลงทะเบียนงานประชุมวิชาการครั้งที่ 96 ร่วมกับ Asian Society of Cardiothoracic Anesthesia 2022

Conference

Student

การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาภาคใต้ ครั้งที่ 13 ร่วมกับราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยสัญจร

Conference

Student

กำหนดการงานประชุมวิชาการประจำปี 2565 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

Conference

Student

วิสัญญีสาร

cover_issue_14857_en_US.jpg
ฉบับปัจจุบัน

วิสัญญีสารเป็นวารสารทางวิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ศึกษาค้นคว้า บทความทางวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิสัญญีวิทยา มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิสัญญีวิทยาแก่ผู้ที่สนใจ

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.