แนวทางเวชปฏิบัติแนะนำ

ประชุมวิชาการ

1/0

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานอบรมฟื้นฟูวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 66 วิสัญญีมีภูมิ (Hybrid)

conference

Student

ประกาศเปิดรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ปีการอบรม2565-2566

Conference

Student

เปิดรับลงทะเบียนงานประชุมวิชาการครั้งที่ 96 ร่วมกับ Asian Society of Cardiothoracic Anesthesia 2022

Conference

Student

กำหนดการงานประชุมวิชาการประจำปี 2565 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

conference

Student

รับชม VDO rerunสำหรับผู้ลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการครั้งที่ 95ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฏาคม 2565

Conference

Student

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 33rd TASP Annual Scientific Meeting 2022

Conference

Student

วิสัญญีสาร

cover_issue_14857_en_US.jpg
ฉบับปัจจุบัน

วิสัญญีสารเป็นวารสารทางวิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ศึกษาค้นคว้า บทความทางวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิสัญญีวิทยา มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิสัญญีวิทยาแก่ผู้ที่สนใจ

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.