แนวทางเวชปฏิบัติแนะนำ

ประชุมวิชาการ

1/3

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราช ประจำปี 2564

Conference

Student

การประชุม Perioperative Resuscitation in 2021 Era

Conference

Student

การรับสมัครการสอบบอร์ด multiple choice question รอบพิเศษ

Conference

Student

แนวทางปฏิบัติการระงับความรู้สึกในผู้ป่วยหลังติดเชื้อ COVID-19

Conference

Student

ประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

Conference

Student

เรื่อง ยา fentanyl และ midazolam ขาดคราว

Conference

Student

วิสัญญีสาร

cover_issue_14857_en_US.jpg
ฉบับปัจจุบัน

วิสัญญีสารเป็นวารสารทางวิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ศึกษาค้นคว้า บทความทางวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิสัญญีวิทยา มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิสัญญีวิทยาแก่ผู้ที่สนใจ

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.