แนวทางเวชปฏิบัติแนะนำ

ประชุมวิชาการ

1/0

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแบบหนังสือยินยอม ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

Conference

Student

กำหนดการงานประชุมวิชาการประจำปี 2566 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

conference

Student

AACA 2026 Thailand

Conference

Student

รับสมัครการสอบบอร์ด multiple choice question รอบพิเศษ

Conference

Student

คำแนะนำการจัดการความปวดจากมะเร็ง (Clinical Guidance for Cancer Pain Management)

Conference

Student

Bangkok Anesthesia Regional Training Center BARTC 20th Refreshre Course

Conference

Student

วิสัญญีสาร

cover_issue_14857_en_US.jpg
ฉบับปัจจุบัน

วิสัญญีสารเป็นวารสารทางวิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ศึกษาค้นคว้า บทความทางวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิสัญญีวิทยา มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิสัญญีวิทยาแก่ผู้ที่สนใจ

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.