ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

26.3.2564

ประกาศราชวิทยาลัยิวัญญีแพทยืแห่งประเทศไทย

26.3.2564

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

17.2.2564

ในวันที่ 27 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2564

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

9.2.2564

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

9.2.2564

RCAT

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี​ 5๐ ปี ชั้น 5

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

บางกะปิ ห้วยขวาง ​กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์:   02-7167220, โทรสาร:   02-7167771

มือถือ:   085-2610066, 081-9063066

Email: anesththai.rcat@gmail.com,

RCATinternational@gmail.com,

rcat.register@gmail.comanesthai@hotmail.com