หลักสูตรที่เปิดสอน

siriraj.jpg
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
cm.jpg
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอนแก่น.jpg
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
tu.jpeg
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
mo.jpg
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
msw.jpeg
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
kh.jpg
โรงพยาบาลขอนแก่น
km.jpg
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
pc.jpg
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
kr.jpg
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ราชวิถี2.jpg
โรงพยาบาลราชวิถี
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
rt.jpg
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โรงพยาบาลภูมิพล
41863925_1931742153571814_64683777202407
โรงพยาบาลชลบุรี
รพ.นครพิงค์1.jpg
โรงพยาบาลนครพิงค์
รพ.สวรรค์ประชารักษ.jpg
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
รพ.สรรพสิทธิ 1.jpg
โรงพยาบาลสรรพสิทธ์ประสงค์
รพ.อุดรธานี1.jpg
โรงพยาบาลอุดรธานี
รพ.หาดใหญ่.jpg
โรงพยาบาลหาดใหญ่
รพ.นครปฐม1.jpg
โรงพยาบาลนครปฐม

RCAT

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี​ 5๐ ปี ชั้น 5

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

บางกะปิ ห้วยขวาง ​กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์:   02-7167220, โทรสาร:   02-7167771

มือถือ:   085-2610066, 081-9063066

Email: anesththai.rcat@gmail.com,

RCATinternational@gmail.com,

rcat.register@gmail.comanesthai@hotmail.com