top of page

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

สมัครสมาชิก ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

7.3.2565

Attach file

สมัครสมาชิก ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

สมัครสมาชิก ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
ค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท โอนเงินผ่าน “ธนาคารไทยพาณิชย์” ชื่อบัญชี “ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย” เลขที่ 045-242444-4 สาขาสภากาชาดไทย และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินที่ anesththai.rcat@gmail.com สำนักงานเลขาธิการราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

**รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Attach file**

bottom of page