top of page

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ประกาศรับโอน ตำแหน่งนายแพทย์

29.4.2567

Attach file

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ประกาศรับโอน ตำแหน่งนายแพทย์

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ประกาศรับโอน ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
(ด้านวิสัญญีวิทยา)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

**รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Attach file**

bottom of page