top of page

การศึกษา สมัครสอบ

เอกสาร

ประชุมวิชาการ

ทุน

การสมัครขอทุนราชวิทยาลัยฯ เพื่อการศึกษา ฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ชมรมวิสัญญีสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาทแห่งประเทศไทย ได้กำหนดการจัดประชุมวิชาการ

อื่นๆ

[Ebook ENG] Anesthesia-Crisis

แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแบบหนังสือยินยอม (สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม หรือ อบรมวิชาการ)

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแบบหนังสือยินยอม(สำหรับคู่ค้าของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย)

bottom of page