top of page

เอกสาร

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ข้อกำหนดคุณสมบัติคณะอนุกรรมการสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล

ทุน

แบบฟอร์มการขอทุนสนับสนุนราชวิทยาลัยฯ ในการเข้าร่วมการประชุมต่างประเทศ

การสมัครขอทุนราชวิทยาลัยฯ เพื่อการศึกษา ฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ

ประชุมวิชาการ

ขอเชิญวิสัญญีแพทย์ และแพทย์ผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 100

ขอเชิญเข้าร่วมworkshopการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการให้ยาสงบประสาท เพื่อทำหัตถการส่องกล้องทางเดินอาหาร

Anesthesia Masterclass: Real-World Solutions for Cardiothoracic Surgery & Respiratory Care Challenge

การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา สำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 71

การศึกษา สมัครสอบ

แนวทางการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ หนังสืออนุมัติฯ สาขาวิสัญญีวิทยา และอนุสาขา ปีการฝึกอบรม 2566

อื่นๆ

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา และอนุสาขาต่อยอด

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ประกาศรับโอน ตำแหน่งนายแพทย์

[Ebook ENG] Anesthesia-Crisis

แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแบบหนังสือยินยอม (สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม หรือ อบรมวิชาการ)

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแบบหนังสือยินยอม(สำหรับคู่ค้าของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย)

bottom of page