การศึกษา สมัครสอบ

เอกสาร

ประชุมวิชาการ

ทุน

การสมัครขอทุนราชวิทยาลัยฯ เพื่อการศึกษา ฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ

การขอทุนโครงร่างงานวิจัย ราชวิทยาลัยฯ

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

การขอทุนโครงร่างงานวิจัย ราชวิทยาลัยฯ

รายชื่อแพทย์ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ลำดับที่ 2-3 ปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 1

อื่นๆ

RCAT

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี​ 5๐ ปี ชั้น 5

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

บางกะปิ ห้วยขวาง ​กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์:   02-7167220, โทรสาร:   02-7167771

มือถือ:   085-2610066, 081-9063066

Email: anesththai.rcat@gmail.com,

RCATinternational@gmail.com,

rcat.register@gmail.comanesthai@hotmail.com